สามารถนำเลข tracking ที่ได้มาใส่การ  Link ด้านล่างได้เลยค่ะ